ช่องทางทำกินแบบคนยุคใหม่ หางาน ภูเก็ต เสริมรายได้นอกจากงานประจำ 

ช่องทางทำกินแบบคนยุคใหม่ หางาน ภูเก็ต เสริมรายได้นอกจากงานประจำ 

ตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะนี้ระบบเศรษฐกิจในประเทศไม่ค่อยคล่องตัวนัก ประจวบกับช่วงของโรคระบาดต่อเนื่องทำให้มีผลต่อรายได้ที่ลดลงของประชากร ทำให้รายรับของแต่ละบุคคลไม่เพียงพอต่อค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ จึงเป็นเหตุให้ต้องหันมาประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้สู่ตัวเองหรือครอบครัวมากขึ้น ซึ่งอาชีพเสริมที่มักจะปรากฏอยู่ตามหน้าสื่อหางาน ภูเก็ต หรือบอกต่อกันมาเรื่อย ๆ ก็มีหลายอย่าง อาชีพเสริมบางอย่างทำรายได้ให้สูงจนหลาย ๆ คนได้ยึดถือเป็นงานประจำไปเลยก็มี และเราจะไปดูกันว่าอาชีพเสริมที่น่าสนใจเหล่านั้นมีอะไรบ้าง  อาชีพเสริม หางาน ภูเก็ต เพิ่มรายได้ของคนยุคใหม่   1. ทำขนมหรืออาหารขายโดยรับแบบพรีออเดอร์ จะเป็นการรับออเดอร์ผลิตอาหารตามจำนวนสั่ง โดยกำหนดเป็นรอบ ๆ ว่าจะรับจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งกระบวนการผลิตจะทำอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องมีหน้าร้าน และมีบริการส่งตามรอบ  2. เขียนนิยายหรือวาดการ์ตูนลงแอปพลิเคชัน ซึ่งการลงงานประเภทนี้ในสื่อออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมและทำรายได้ให้กับผู้เขียนได้จริง โดยจะได้ส่วนแบ่งจากการขายงานเขียนในแอปพลิเคชัน  3. คนส่งอาหาร หรือ Food Delivery อาชีพนี้สามารถทำได้หลังเลิกจากงานประจำแล้ว อาจจะแบ่งเวลาว่างหางาน ภูเก็ต เพื่อออกไปรับ-ส่งอาหาร ซึ่งปัจจุบันมีบริษัท Food Delivery ให้เลือกลงทะเบียนหลายบริษัทมาก  4. ออกแบบป้ายโฆษณา แม้ว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็มีบางอาชีพที่ได้รับความสนใจคือการออกแบบป้ายต่าง ๆ นำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจการใหม่ ๆ ซึ่งก็มีคนเริ่มทำอย่างต่อเนื่อง เพราะมองว่าในวิกฤตก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตแบบเป็นป้ายออกมาเพื่อนำไปติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ หรือไฟล์ภาพไปใช้ในสื่อออนไลน์…